Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med hybridmodell ved Høvdinggården legekontor, i 6 måneder med mulighet for forlengelse.
 
Da hjemmelsinnehaver har søkt om 6 måneder permisjon for å ta sykehustjenesten, er det ledig vikariat i fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med hybridmodell ved Høvdinggården legekontor i Steinkjer kommune i perioden 1.5.2021 – 31.10.2021, med en mulighet for forlengelse. Det er mulig å utsette oppstart til 1.6.2021.
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Høvdinggården legekontor AS i Steinkjer sentrum, som er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fem andre hyggelige og erfarne kollegaer der tre er spesialister i allmennmedisin. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt System X journalsystem, og jobber etter prinsippet "time samme dag". For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.hovdinggarden.no.
 
Hjemmelen har en listestørrelse på 895 pasienter, og et listetak på 900 pasienten. Det er muligheter for å jobbe på de andre fastlegene sine pasientlister også etter behov. 
 
Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Stimuleringstilskudd ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn fra kr. 850 000,- - 1 000 900,-.
  • Kommunen tilbyr også lønn i 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin eller for å beholde spesialiseringen.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisen kan rettes til Christina Vekseth, mobil nr. 95229051 eller på mail: cvekseth@gmail.com
 
 Spørsmål vedrørende vikariatet rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside.  
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 25.04.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Høvdinggården legekontor
Arbeidssted
Høvdingvegen 10
7725 STEINKJER
Søk på stillingen