Kort om arbeidsgiver
Om helse- og omsorgstjenestene
Nordre Follo kommune ble opprettet 1. januar 2020. Etter en stor omstillingsprosess, kan vi nå endelig ansette flere for å gjøre våre tjenester rustet for fremtiden. Derfor har mange av virksomhetene våre nå flere ledige stillinger.

Helse- og omsorgstjenesten i Nordre Follo rommer sykehjem, hjemmesykepleie, habilitering, lokalt medisinsk senter, forvaltning, forebyggende tjenester, legetjenester, psykisk helse og rus. Vi tilbyr stor bredde, varierende og spennende arbeidsoppgaver og et stort fagmiljø.

Vi jobber med innovasjon og implementering av velferdsteknologi, kompetanseutvikling for ansatte og helhetlige pasientforløp i et livsmestringsperspektiv. Det pågår flere spennende fag- og utviklingsprosjekter i virksomhetene.

Nordre Follo kommune søker etter leger til både kortvarige- og langvarige vikariater.
Det er for tiden ledig 2 lengre vikariater ved avdeling for legetjenester. Begge vikariatene varer til og med 31. desember 2021. Arbeidsoppgavene knyttet til tjenesten vil primært være sykehjem, helsestasjon  og daglegevakt.

Det er i tillegg ledig kortere vikariater ved Follo medisinske senter. Der er det behov for sommervikarer til arbeid på legevakt og KAD. Disse vikariatene har foreløpig varighet til og med 31. august 2021.

Arbeidsoppgaver
  • Ved avdeling for legetjenester er det medisinske oppgaver i sykehjem, helsestasjon og daglegevakt.
  • Ved Follo medisinske senter er det legeoppgaver tilknyttet legevakt/daglegevakt og KAD.

Kvalifikasjoner
  • norsk autorisasjon som lege
  • gjennomført LIS1 tjeneste eller tilsvarende
Det er krav om gyldig politiattest.

Personlige egenskaper
  • Stillingene krever gode samarbeidsevner og en løsningsorientert tilnærming.
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig.
  • Fleksibilitet og samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr
  • et aktivt miljø med gode læringsmuligheter
  • erfarne kollegaer som rådgivere
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder Rehabilitering og legetjenester
Telefon: 92 60 53 57
Navn: Marita Kolstrøm
Tittel: virksomhetsleder Follo Medisinske senter
Telefon: 99 50 44 52
Navn: Katarina Lien
Tittel: Fagleder for Medisinsk senter
Telefon: 91 80 70 34
Navn: Phu Le
Tittel: Fagleder for legetjenester
Telefon: 40 02 17 39
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI
Søk på stillingen