• Listelengde: 862
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i Allmennpraksis

Fastlegevikariat ved Landsbylegen, Randaberg lyses ut.
Det søkes 100% fastlegevikar fra snarest tom. 31.07.22.

Legesenteret ligger sentralt i Randaberg, med kort kjøreavstand til Stavanger.

Journalsystem: CGM/Winmed 3

Kvalifikasjoner:
Søker må være autorisert lege med gode norsk kunnskaper.
Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig. Søker må ha rett til refusjon fra HELFO.

Landsbylegen er et velfungerende legekontor med 4 andre leger og 4 dyktige legesekretærer.
Det er et godt utstyrt kontor og lab.

Søknad med referanser og CV kan sendes sdlege4@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sylvia Enuma Okeke Dako
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91576798
E-post: sdlege4@gmail.com
Arbeidssted
Landsbylegen
Randabergveien 372
4070 RANDABERG