Kort om arbeidsgiver
Legehuset Sandefjord er et veletablert og velfungerende legesenter som ligger sentralt ved bryggekanten i Sandefjord sentrum. Vi har sjøutsikt og bademulighet. Det er apotek, tannleger og et legesenter til i samme bygg.
 
 • Utlysningen gjelder fastlegehjemmel eller vikariat og er ledig omgående.
 • Legehuset er et 3-legesenter, i tillegg er det én LIS1/turnuslege, og 3 helsesekretærer med lang fartstid. Vi har et svært hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lokalene er lyse og moderne, og planløsningen er skreddersydd for allmennpraktisk drift. Alt var nytt for 3 år siden. Det er aircondition og gulvvarme. Vi leier av et profesjonelt eiendomsselskap.
 • Vi bruker moderne IT-løsninger med CGM Allmenn som journalsystem, Helsenorge som elektronisk kommunikasjonsportal og Convene-automat som betalingsløsning.
 • Listestørrelsen er på 600, hvilket gir mulighet for en myk start. Det åpner også for bistillinger, f.eks. i kommunen, hvis man ønsker en variert arbeidsuke. Eller man kan øke størrelsen fritt etter eget ønske hvis det er ønskelig med mer fastlegearbeid.
 • Vi har velordnet økonomi og relativt lave fellesutgifter.
 • Både legesenteret og Sandefjord kommune legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
 
Det er lagt opp til legevakt 1-3 ganger i måneden, men det går stort sett bra å få byttet disse bort, eller å ta flere vakter hvis man ønsker det.
 
Kontaktperson: hjemmelsinnhaver janmartinjobb@protonmail.com) (tlf. 90288161)
 
For stillingen generelt gjelder:
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke.
 • Deltakelse i kommunal legevakt.
 • Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel.
 • Svært gode norsk-kunnskaper.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 
Søknadsfrist: 10.05.21
 
For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen kontakt:
kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Om tjenestestedet:
Sandefjord kommunen har 54 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Kari Statle Gulbrandsen
Tittel: Kommuneoverlege kliniske legetjenester
Telefon: 928 57 996
E-post: kari.statle.gulbrandsen@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Legehuset Sandefjord
Kilgata 9
3217 SANDEFJORD
Søk på stillingen