Lyser ut 100% vikariat grunnet svangerskapspermisjon ved Kjelsås legesenter i Oslo. Veldrevet legesenter med 6 kollegaer og 4 legesekretærer. Nyoppussede lokaler ved Frysja. Listelengde er på 800 pas. Det er relativt ung liste. Journalsystem er Webmed. Vi har lab ,ekg, spirometri, gyn- og kirurgirom. Det er 3 eller 4 kurative dager per uke. Mulighet til å jobbe en dag i uken på helsestasjon i Nydalen. Det er legevakt ca 1 gang per måned.
Det ønskes oppstart fra ca 5.7.2021. Lengde er planlagt 12 mndr.
Søker må ha Norsk autorisasjon samt fullført LIS1/turnus. Det ønskes gjerne erfaring fra allmennpraksis. Det ønskes flytende norskkunskaper eller skandinavisk språk. Personlig egnethet vektlegges.
Søkende kontaktes fortløpende.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kaisa Sivonen
Tittel: fastlege
E-post: kaisaksivonen@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kjelsås legesenter
Frysjaveien 35
0884 OSLO