Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Nå har vi ledig stilling for LIS i indremedisin. Stillingen er et 100 prosent engasjement i 6 måneder – med mulighet for forlengelse. Oppstart så snart som mulig, før sommeren.

Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, som liker å ta ansvar og som har et godt overblikk i krevende situasjoner. I tillegg bør du være systematisk, ha god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne. Du må være fleksibel og ha stor arbeidskapasitet.

Du må ha norsk spesialistgodkjenning og du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det forventes deltakelse i avdelings vaktturnus som per nå er 38 timers uke med vakter.

Arbeidsoppgavene består av mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger. Stillingen innebærer posttjeneste og arbeid i poliklinikk. Du vil også delta i avdelingsundervisning og utdanning.

Arbeidsmiljøet vårt er åpent, raust og trivelig. Respekt for pasienter og kollegaer står høyt, og hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Veslemøy Cecilie Garmark
Tittel: ass. avdelingsoverlege
Telefon: 960 91 381
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO
Søk på stillingen