Kort om arbeidsgiver

 
Vil du jobbe i et spennende fagmiljø som bidrar til gode helsetjenester for personer med sjeldne diagnoser? Vi ser etter en legespesialist med interesse for sjeldenfeltet, kunnskapsutvikling og formidling

 TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner, de som har en av diagnosene og deres pårørende.

 
Det er også aktuelt med søkere som ønsker redusert/delt stilling. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Jobben består i å:

 • opparbeide, vedlikeholde og spre kunnskap om sjeldne diagnoser som senteret har ansvar for. 
 • ha kontakt med brukergruppene og fagpersoner i Norge, inkludert et utbredt internasjonalt samarbeid.
 • bidra i arbeidet med å utvikle og forsterke tilbudene til diagnosegruppene i det ordinære tjenesteapparatet
 • veilede og undervise relevante fagmiljøer
 • oppsummere og formidle kunnskap om våre sjeldne diagnoser.
 • være en del av et tverrfaglig diagnoseteam, og være sentral i arbeidet med å undersøke brukere og beskrive funn og utvikling over tid
 • veilede, undervise og samhandle med relevante fagmiljøer 

Det er i dag fem overleger ansatt ved senteret. Det er gode muligheter til egen forskning. Senteret har en egen forskningsgruppe, og ansatte oppmuntres til å involvere seg både i nasjonale og internasjonale studier. Det er ingen vakter, og det er ikke drift i helger/helligdager

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege med spesialisering innen pediatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi og medisinsk genetikk er ønskelig, men andre spesialiteter kan også være aktuelle  
 • bred klinisk erfaring, og erfaring fra arbeid med mennesker med varig funksjonshemming og/eller en sjelden diagnose vil bli vektlagt
 • interesse for forskning, prosjekter og utviklingsarbeid 
 • interesse for digital formidling 
 • vi forutsetter at søkerne behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • interesse for sjeldenfeltet, kunnskapsutvikling og formidling 
 • evne til å samarbeide og skape nettverk
 • evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • gode formidlingsevner
 • personlig egnethet vil vektlegges    

Vi tilbyr

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet
 • fleksitid og mulighet for ulike stillingsbrøker
 • introduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte
 • meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikrin
 • bedriftshelsetjeneste
 • lønn etter avtale

 

 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.
Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

 

 

 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sunnaas sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Svein Otto Fredwall
Tittel: Stipendiat
Telefon: 92481035
Navn: Lena Gunnulfsen Haugen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99299508
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
TRS kompetansesenter, Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 NESODDTANGEN
Søk på stillingen