Har du lyst til å ta over en meget veldrevet hjemmel i Halden med gode kollegaer?
 
Det er nå ledig en 100 % fastlegehjemmel ved Sydsiden Legesenter f.o.m. 01.09.21. Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter, og har pr nå 224 pasienter på venteliste. Praksisen drives som ett aksjeselskap sammen med 3 andre leger.  Legesenteret er meget veldrevet, og har et godt rykte både blant pasienter og kollegaer i byen.
 
Legekontoret er sentralt beliggende, med nye lyse lokaler. Kontoret er godt utrustet med blant annet eget gynekologirom, akuttrom, undersøkelsesrom, samt eget laboratorie. Ved legekontoret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. Fire erfarne legesekretærer i 3,4 årsverk betjener kontoret.
 
Det er for tiden ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen.
Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det må beregnes ca 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned.
 
Vilkår for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 
Kvalifikasjoner:
Det søkes etter kollega med interesse for allmennmedisin og med gode samarbeidsevner
Norsk autorisasjon og rett til refusjon fra Helfo.
Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Kollegaer som ønsker å starte slik spesialisering er også velkommen til å søke.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr:
Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen kan tilby rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen. Gitt videre tilskudd fra Helsedirektoratet kan ALIS-midler gis som årlig støtte i inntil 4 år. Nærmere informasjon om dette oppgis på forespørsel.
 
Vi ser for oss å kalle aktuelle søkere inn til intervju i uke 18-19 (3-14.mai)
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 402 24 336
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Arbeidssted
Sydsiden Legesenter
Tønne Huitfeldtsplass 2
1767 HALDEN
Søk på stillingen