Medisinsk avdeling Hamar gir mulighet for spesialistutdanning generell indremedisin, hjertemedisin, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og onkologi. Vi kan også tilrettelegge for andre medisinske spesialiteter etter avtale dersom det er ønske om dette.

Avdelingen har følgende stilling ledig:
Lege i spesialisering 2/3, vikariat. Ledig f.o.m. 01.06.2021 t.o.m. 30.11.2021.

Kun informasjon som legges inn i WebCruiter blir vurdert i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1-utdanning / norsk turnustjeneste
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtalerog reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Yvonne Chr. Hagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91607061
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hamar
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen