Kvinnherad kommune har vel 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter. Husnes er største tettstaden, har to barnehage, grunnskule, vidaregåande glyma og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjergard, fjell og bre gjæv naturtilhøve for friluftsliv heile året.
 
Kvinnherad kommune har nå behov for å styrka vårt dyktige TISK- og vaksinasjonsteamet. Vi har no ledig to engasjement i opp til 100% stilling med arbeid på dagtid til og med 01.09.2021 med moglegheit for forlenging. Tiltredelse så snart som mogleg.
 
 
Arbeidsoppgåver
 • Jobbe i smittevernteamet, hovudsakleg med testing, smittesporing og telefonrådgiving til kommunens innbyggarar i samband med Covid-19
 • Registrere prøvesvar og ha dialog med innbyggarar som har testa positivt for Coved-19 og nærkontaktar
 • Delta i vaksinasjonsordninga
 
Kvalifikasjonar
 • Medisin student med lisens eller er i vente på LIS1 teneste.
 • Fordel med erfaring frå fagsystemet InfoDoc og ReMin
 • Førarkort klasse B
 • Politiattest, ikkje eldre enn 3 mnd. Må framvisast ved tiltredelse
 • For søkjer med anna utdanning enn norsk, krevjast dokumenterte språkkunnskapar tilsvarande B2. Dette gjeld ikkje skandinaviske søkarar.
 • Det vert lagt vekt på personleg egnethet.
 
Vi søker lege som i tillegg til velståande kvalifikasjonar:
 • Er fagleg dyktig, positiv og serviceinnstilt
 • Har evne til å arbeida sjølvstendig
 • Har evne og interesse for samhandling og tverrfagleg samarbeid
 
Vi tilbyr
 • Lønn etter Kvinnherad kommune sitt lønnsregulativ
 • Unik erfaring med vaksinasjon/ arbeidsoppgåver frå Covid-19 pandemien
 • Tilstrekkeleg opplæring
 
Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.
 
Kvinnherad kommune hjelper til med å skaffa bustad.
 
Nærare opplysningar om stillinga, økonomiske vilkår m.m. kan ein få hos:
 
 
Kommuneoverlege Glenn A. Opland tlf. 977 09 308
glenn.opland@kvinnherad.kommune.no
 
 
Einingsleiar Irina Zimina tlf. 488 94 055
irina.zimina@kvinnherad.kommune.no
 
 
 
Søknadsfrist: 18.04.2021
 
Bruk elektronisk søknadsskjema, det finn du under ledige stillingar på Kvinnherad kommune si heimeside: www.kvinnherad.kommune.no
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Kvinnherad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Glenn A. Opland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 977 09 308
E-post: glenn.opland@kvinnherad.kommune.no
Navn: Irina Zimina
Tittel: Einingsleier
Telefon: 488 94 055
E-post: irina.zimina@kvinnherad.kommune.no
Arbeidssted
,
5470 ROSENDAL
Søk på stillingen