Ved avdeling for smittevernregistre er det ledig fast stilling som lege. Avdelingen forvalter og utvikler infeksjonsmedisinske registre og smittevernregistre med drifts- og dataansvar for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell (BIVAK), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) og Register for virusresistens (RAVN). Avdelingen er også dataansvarlig for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).

Avdelingen er en del av området smittevern, miljø og helse. Vi samarbeider nært med andre fagmiljøer i området og brukere utenfor Folkehelseinstituttet, og skal sørge for at avdelingen blir en sentral aktør for å levere grunnlagsdata for forskning og helseanalyse. Det er et bredt samarbeid mot område for helsedata og digitalisering som har ansvar for andre helseregistre. Det pågår mye spennende utviklingsarbeid på helseregisterområdet. Avdelingen jobber med flere utviklingsprosjekter, blant annet bedre elektronisk rapportering og innsynsløsninger til helseregistrene. 

Folkehelseinstituttet behandler vaksinebivirkninger som meldes av helsepersonell i Norge, holder oversikt over disse i BIVAK og registrerer i det nasjonale bivirkningsregisteret (dataansvarlig Statens Legemiddelverk). Stillingen vil primært være knyttet BIVAK, men det vil også være aktuelt å bidra i arbeid knyttet til andre smittevernregistre. BIVAK ble opprettet i september 2019, og det nasjonale bivirkningsregisteret har eksistert siden januar 2020. Fra oktober 2020 ble det mulig å melde vaksinebivirkninger elektronisk.

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for den medisinske vurderingen av bivirkningsmeldinger og svar som oversendes melder innen lovpålagte tidsfrister
 • Fast deltagelse på bivirkningsmøter og behandling av bivirkningsmeldinger
 • Bistå medisinskfaglig ved henvendelser til BIVAK og bivirkningsrelaterte spørsmål samt bidra til informasjonsmateriale der informasjon om bivirkninger inngår
 • Følge gjeldende arbeidsbeskrivelser og ta initiativ til forbedring av arbeidsrutiner
 • Bistå med utarbeidelse av konsekvent og kunnskapsbasert kodepraksis for meldinger
 • Være faglig oppdatert og dele kunnskap som kan være relevante for BIVAK og bivirkningsarbeidet
 • Bidra til avdelingens kontinuerlige fokus på forbedring, kvalitetssikring og utviklingsprosjekter på smittevernregistrene
 • Deltakelse i andre forvaltnings-, registerfaglige- og administrative oppgaver for smittevernregistrene, herunder kvalitetssikring av uttrekk og utlevering av data, samt tolkning
 • Tverrfaglig samarbeide innenfor avdelingen og med andre avdelinger

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og gjerne interesse for IT/Helseinformatikk
 • Relevant arbeidserfaring innen bivirkningsovervåking og/eller helseregisterarbeid vektlegges
 • God evne til å sette seg inn i og bruke ulike datasystemer
 • Interesse for analyse av data fra norske helseregistre og helseundersøkelser
 • Kjennskap til moderne database- og statistikkverktøy samt saksbehandlingssystemer er ønskelig
 • Kunnskap om vaksiner og vaksinasjonsarbeid
 • Kunnskap om helseforvaltningen og om elektronisk kommunikasjon og samhandling i helsesektoren er ønskelig
 • Kjennskap til relevant lovverk for helseregisterarbeid er ønskelig
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig arbeid, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Evne til å gjennomføre og oppnå resultater med en tverrfaglig tilnærming
 • Gode samarbeidsevner vil vektlegges

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Gro Evensen
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 934 33 394
Navn: Karianne Johansen
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 974 98 004
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 8
0456 Oslo