Kort om arbeidsgiver
Østre Toten åpnet januar 2020 et stort, nytt og moderne sykehjem. Her er det to langtidsavdelinger med 24 plasser hver for demente. Det er en langtidsavdeling med 26 plasser for personer med stort pleiebehov og en korttidsavdeling med 26 plasser. Korttidsavdelingen har to «kommunale akutte døgnplasser». Sykehjemmet har også rigget en interkommunal avdeling som kan ta imot Covid-19 syke pasienter. Sykehjemmet har en sykehjemsoverlege i 100% stilling, en sykehjemslege i 50% stilling og to fastleger knyttet til sykehjemmet en dag hver pr uke.

Vi søker en sommervikar i perioden 01.06.2021-30.08.21

Arbeidsoppgaver:
· Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter ved sykehjemmet
· Samtaler med pasienter og pårørende
· Tverrfaglig samarbeide
· Det kan også bli aktuelt å delta i kommunens smittesporings-arbeid og massevaksinasjons-arbeid

Kvalifikasjoner:
· Norsk autorisasjon som lege eller studentlisens
· Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
· Godkjent politiattest

Personlige egenskaper:
· Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
· Evne til å arbeide selvstendig
· Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
· Lønn etter avtale
· Hyggelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.
 
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bodil Hagen Sægrov
Telefon: +47 915 81 200
Navn: Hege Kathinka Trætteberg
Telefon: +47 90540070
Arbeidssted
Labo
2850 LENA