Kort om arbeidsgiver

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) er et regionalt helhetlig tilbud til lokale helseforetak og kommunehelsetjenesten om utredning, behandling og rehabilitering av voksne, barn og unge med sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. SSO består av to seksjoner; en tverrfaglig poliklinikk for henholdsvis voksne, barn og unge, og en seksjon for forskning. I tillegg samarbeider SSO tett med kirurgisk klinikk som har ansvaret for gjennomføringen av vektreduserende kirurgi. Vi har et godt, humørfylt og aktivt arbeidsmiljø. Sykehuset i Vestfold ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling og omdømme.

Ledig stilling for overlege, fast stilling 100 % fra 1 juli 2021.
Ledig stilling for lege, vikariat 100 % fra 1 juni 2021 til 1 juni 2022.  

Den faste overlegestillingen vil være tilknyttet tverrfaglig poliklinikk for voksne, barn og unge og innebærer tett samarbeid i tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, pedagog og helsesekretær.
 
Det polikliniske arbeidet består hovedsakelig i vurdering og behandling av voksne med sykelig overvekt, men vil også inkludere arbeid med barn, unge og deres familier. Stillingen passer godt for spesialist i allmennmedisin. Opplæring vil bli gitt etter behov. Leger uansett spesialitet er velkomne til å søke.

Vikariatet vil være tilknyttet tverrfaglig poliklinikk for barn og unge og innebærer tett samarbeid i tverrfaglig team bestående lege, helsesykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, pedagog og helsesekretær.
Det polikliniske arbeidet består hovedsakelig i vurdering og behandling av barn, unge og deres familier. Opplæring vil bli gitt etter behov. Leger uansett spesialitet er velkomne til å søke.

Kvalifikasjoner

  • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege 
  • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • Fullført Lis 1
  • God forståelse for norsk helsevesen
  • Det kreves at den som tilsettes behersker både norsk (skandinavisk) og engelsk språk for skriftlig og muntlig kommunikasjon, og formidling av forskningsresultater 

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker søkere med faglig engasjement og interesse for fedme og fedmerelaterte sykdommer, samt gode evner til tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.
  •  Personlig egnethet for stillingen vil ha betydning.    

Vi tilbyr

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

    Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Jøran Hjelmesæth
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 40217349
E-post: joran.hjelmeseth@siv.no
Navn: Inger Marie Flakstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95033891
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg