Kort om arbeidsgiver
Vi søker langtidsvikar til Vestli legesenter 3 dager i uka i ca 1 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest etter avtale. Mulighet for opptil 100% jobb i perioder. Ønskelig å jobbe 100% i periode 14/6-30/8-21. Gode inntjeningsmuligheter. Mulighet for å delta i legevakt om ønskelig, men ingen forpliktelse.
Ønskelig at søker har fullført LIS1/turnustjeneste.
Kontakt: fastleger Olga Valhovd tlf. 96909202,  olga@valhovd.net og Therese Thu Huynh, tlf 95126871, therese.thu.huynh@vestli.nhn.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktpersoner
Navn: Olga Valhovd
Tittel: fastlege
Telefon: 96909202
E-post: olga@valhovd.net
Navn: Therese Thu Huynh
Tittel: fastlege
Telefon: 95126871
E-post: therese.thu.huynh@vestli.nhn.no
Arbeidssted
Vestli Legesenter
Vestlisvingen 188
0969 OSLO
Søk på stillingen