Ledig deleliste, selvstendig næringsdrivende lege knyttet til Legesenteret Sør.

Da nåværende hjemmelsinnehaver ønsker å trappe ned, lyses det nå ut deleliste som selvstendig næringsdrivende fastlege fra 06.04.2021 eller etter nærmere avtale.
Deleliste vil si at en lege over 60 år ønske å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksisen til ny lege. Påtroppende lege (juniorlege) og avtroppende lege (seniorlege) deler driften av praksisen fram til seniorlege fratrer, seinest ved fylte 70 år. Nedtrappingsperioden kan normalt ikke overstige fem år.

Legesenter Sør er veldrevet og består av tre hyggelige legekollegaer der to er spesialist i allmennmedisin og den tredje er i et spesialiseringsløp. I tillegg er det tilknyttet dyktige og erfarne medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes Infodoc journalsystem.

Haugesund kommune er regionssenter for Haugalandet. Kommunen har 34 fastlegehjemler fordelt på 32 selvstendig næringsdrivende leger og 2 fastlønnede leger. I tillegg til to stillinger for LIS1, allmennmedisin. Kommunen drifter også legevakt som omfatter et samarbeid med 8 andre kommuner og har et dekningsområde for ca. 88000 innbyggere.

Legevakten er godt innarbeidet og med en velfungerende vaktordning fordelt på ca 40 leger, døgnbemannet med dyktige sykepleiere
samt to fastlønnede leger på dagtid, mandag til fredag, to leger vakt kveld og helg, 1 lege + bakvakt natt hele uken. Legevakten er lokalisert sentralt i Haugesund og med kort avstand til Haugesund sjukehus, Helse Fonna.

Hjemmelen har en listestørrelse på 1700 pasienter, uselektert, og et listetak på 1600 pasienter.
Arbeidsoppgavene er varierte, interessante og utfordrende.

ARBEIDSOPPGAVER:
 • Oppfølging av pasienter på listen
 • Kommunal bistilling med inntil 7,5 t pr uke kan pålegges
 • Samarbeid med øvrige helsetjenester i primær og spesialisthelsetjenesten
 • Deltagelse i legevakt ved Haugesund legevakt

Kvalifikasjoner:
 • Krav om norsk autorisasjon som lege
 • Det er krav om gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gjennomført norsk LIS1-tjeneste
 • Det er ønskelig med påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Relevant erfaring fra legepraksis vektlegges
 • Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Vilkår for delelisten/overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny delelisteinnehaver må inngå internavtale med de andre legene ved Legesenteret Sør.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Marianne Svindland
Tittel: Fastelege (hjemmelsinnehaver)
Telefon: 932 18 232
E-post: marianne.van.sighem@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: 21/6142
Send søknad på mail
Arbeidssted
Legesenteret Sør
Austmannavegen 11
5537 HAUGESUND
Søk på stillingen