Kort om arbeidsgiver
Vi har pasienten i fokus og utvider legetjenesten ytterligere. Nå søker vi etter tre nye kolleger.

1 overlege, 100% fast stilling
2 leger, hvorav en fast stilling og et vikariat. Vikariatet har et års varighet, foreldrepermisjon fra juli 2021.

Arbeidstiden for alle stillingene er dagtid, med muligheter og forventninger om å inngå i vaktarbeid dersom driften skulle tilsi det.

Legetjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilpasses i henhold til de ulike behovene til pasientene. Du får muligheten til å delta i tverrfaglige behandlingsteam og bidra med medisinsk behandling på alle våre seks avdelinger.

Det er åtte faste legestillinger på Helsehuset, hvorav seks av legene jobber i en vaktordning som inkluderer både aktiv tid og beredskapstid. Organisatorisk blir du ansatt på Medisinsk Service, som i tillegg til leger består av sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ledes av avdelingsleder.

Les mer om hvordan vi på Helsehuset jobber for å skape en kultur for læring, forbedring og kontinuerlig utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis
 • Bidra til gjensidig tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Samarbeid med pasientens pårørende og øvrige hjelpeapparat
 • Samarbeid og formidling av kontakt med UNN og andre hjelpeinstanser før og etter innleggelse
 • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter
 • Grundig dokumentasjon av helsehjelp
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis bakgrunn fra allmennmedisin med bred klinisk erfaring. Lege med annen erfaring vil også kunne bli vurdert
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1, gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra klinisk arbeid med pasientgruppen 
 • Kunnskap og interesse for andre samhandlende tjenesteytere 
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og formidling
Personlige egenskaper
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og ønsker å videreutvikle kompetansen din
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen
 • Du klarer å håndtere flere ulike type arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt
 • Du er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Hyggelig og høyt kompetent arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling sammen med dyktige medisinskfaglige kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Veiledning i spesialiseringsforløp
 • Tilhørighet i et sterkt tverrfaglig sammensatt behandlingsmiljø
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.
Annet:
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller vedlegges søknad
 • Oppgi minst to referanser
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 90 92 25 08
E-post: Trude.Nydal.Wynn@tromso.kommune.no
Navn: Lars-Ole Fjellheim
Tittel: Overlege og medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 951 43 522
E-post: lars.ole.fjellheim@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Hansine Hansensvei 90
9019 TROMSØ