Kort om arbeidsgiver
Vår fastlege som er ALIS i 100% kommunal stilling har redusert arbeidstid og går ut i svangerskapspermisjon fra 4.08.21. Time kommune søkjer difor vikar fastlege 50% stilling med fast lønn ledig omgående og t.o.m. 3.08.2021. med mulighet å forlenge og samstundes auke til 100% frå 4.08.2021 med et års varighet. Stillinga er lokalisert på Sandtangen legesenter. Det kan være mulig å vikariere i privat næringsdrift i tillegg til 50% vikariat fastlønn etter nærare avtale med andre legar på senteret.

Arbeidsoppgåver
Følge opp pasienter på liste med total storleik 500 (deles i 50% vikariat).
Oppgaver på helsestasjon og i skulehelseteneste for tida tilsvarande 20% stilling.
Legevakt 32-delt ved Klepp og Time legevakt kl. 15-23 kvardagar og i tidsrommet 08-23 i helger.
Nattevakter ved interkommunal legevakt på Sandnes 60-delt kl 23-08.

Kvalifikasjonar
Norsk autorisasjon med rett til trygderefusjonar.
Godkjent LIS1, eller som alternativ kan lege i påvente av plass til å utføre LIS1 teneste vurderes.
Behersker norsk munnleg og skriftleg på framifrå nivå.
Erfaring frå allmennpraksis er ønskeleg, eller anna relevant legearbeid.
Krav om politiattest.

Personlege eigenskapar
Ein vil vektlegge personlege eigenskaper som:
Motivasjon for å jobbe med allmennlegeoppgåver og oppgåver på helsestasjon.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Gode evner til å arbeide strukturert og sjølvstendig.
Bidrar til eit godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Permisjon med lønn og dekka kostnader til kurs m.m. og avtale om rettleiing for LIS3.
Praksis ved Sandtangen legesenter sentralt plassert på Bryne. Legesenteret holder til i moderne og funksjonelle lokale og husar seks andre fastlegar i privat verksemd. Det er godt faglig miljø og fleire av legane er spesialist i allmennmedisin. Stabilt og dyktig hjelpepersonell med sjukepleiarar, helsesekretær og bioingeniør.Det er ein augelege-praksis knytt til legesenteret. Journalsystem System X vert nytta.
Fast lønn og bonusordning.
Pensjons- og forsikringsordningar ihht. kommunen sine avtaler.
 
Søkere blir kontakta fortløpande.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Time kommune
Kontaktperson
Navn: Heidi Garborg
Tittel: Verksemdleiar
Telefon: 993 15 148
Hjemmeside
Arbeidssted
Arne Garborgs veg 30
4340 BRYNE