• Listelengde: 650
  • Journal system: System X
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Jeg søker etter vikar på min fastlegeliste på Kirkebakken legesenter. Dette er en ypperlig sjanse til å komme seg permanent inn på på et trivelig legesenter midt i Molde sentrum. Min fastlegehjemmel vil nemlig snarlig bli utlyst, slik at her blir det mulighet for fast jobb. Hjemmelen har listetak på 650 pasienter, så listen er overkommelig, og gir også rom for et liv også utenom jobb(!). Vi har likevel gode muligheter for inntjening ettersom vi har nullavtale med kommunen. Du slipper å tenke på husleie, innkjøp av medisinsk utstyr eller arbeidsgiveransvar, og kan konsentrere deg om pasientene dine. På Kirkebakken har vi hyggelig hjelpepersonell og fastleger som er lett å samarbeide med og konferere med ved behov. Søker må ha gode norskkunnskaper. Ta kontakt hvis du er interessert eller ønsker mer informasjon.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Bård Sættem
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 98857882
E-post: bokki3@hotmail.com
Arbeidssted
Kirkebakken legesenter
Veøygata 1
6413 MOLDE