Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling Kristiansand er  en del av klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen har en ortopedisk geriatrisk sengepost med 26 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av året. Ortopedisk avdeling har 10 overleger og 9 leger i spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus.

Sørlandet sykehus HF samarbeider med OUS i forbindelse med gruppe 1. tjeneste for leger i spesialisering. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø og høy fagkompetanse.

Vi har ledig et 9 måneders vikariat i 100% st. som lege i spesialisering, tiltredelse snarest mulig eller etter nærmere avtale. Med mulighet for forlengelse.

Spesialitet: ortopedisk kirurgi

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

  • Alle arbeidsoppgaver innenfor ortopedisk avdeling, inkludert vakt.

Kvalifikasjoner

  • Ferdig utdannet lege med gjennomført og bestått obligatorisk turnustjeneste
  • Det er ønskelig med kirurgisk/ortopedisk erfaring, men er ikke en forutsetning for å søke 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Hjalmar Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 971 26 844
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand