• Listelengde: 1400
  • Journal system: System X/ Pas sky
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikar søkes i 100% stilling i fastlegepraksis sentralt i Sandvika i Bærum, kort gangavstand til tog og buss. Det er ønske om snarlig tiltredelse med varighet i 1 år med mulighet for forlengelse.
Du må kunne jobbe selvstendig og ha norsk autorisasjon med full refusjonsrett fra Helfo. Det er en 7 legepraksis med listelengde på 1400, 4 kurative dager per uke. Vi bruker System X og pasientsky. Det er et hyggelig og veldrevet kontor, og laboratoriet er utstyrt med alt nødvendig utstyr. Gode inntjeningsmuligheter. Ingen kommunale oppgaver. Mulighet for parkeringsplass.
Søknad med CV sendes til hildevoie@me.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Hilde Voie
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 99585536
E-post: hildevoie@me.com
Arbeidssted
Humana Sandvika
Elias Smithsvei 10
1337 SANDVIKA