Kort om arbeidsgiver
Helsetjenesten i kommunen er knyttet til 3 helsesenter; Nærbø, Varhaug og Vigrestad. Kommunen har i dag 19 kommunale + 1 privat stilling for fastlege. Stillingene er fordelt slik: Nærbø 9 fastleger + 1 turnuslege, Varhaug 5 fastleger, Vigrestad 5 fastleger og Sirevåg 1 fastlege. Legevakta er f.t. 17 delt.

Vi har ledig vikariat for fastlege i 100 % ved legekontor i Hå fra 01. september 2021 og i 6 mnd. og vikariat i 50-100 % fra 01. august og ut året med mulighet for forlengelse, pga. frikjøp til arbeid med prosjekt og pandemirelaterte oppgaver.

Kvalifikasjoner
Det blir lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, deltakelse i spesialistutdanning og personlig egnethet.
Utenlandske søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt kjenne norsk lovverk.

Lønnsvilkår
For stillingen foreligger det særskilt lønnsavtale med fastlønn samt % av "omsetning". Det gis ekstra lønn for spesialistutdanning. Videre gjelder vilkårene i Rammeavtalen for FLO i kommunene.
Det blir lagt til rette for veiledning og spesialistutdanning i tråd med regelverket.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte kommuneoverlege Gerd Signy S. Omland, mob. 481 05 342 eller Anders Madsen 51 79 98 00.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål (pdf) digitalt sammen med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hå kommune
Kontaktperson
Navn: Gerd Signy Solberg Omland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 481 05 342
Hjemmeside
Arbeidssted
Hå kommune
Lyngvegen 14
4365 NÆRBØ