Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig vikariat for LIS3 i hjertesykdommer, varighet 6 mnd., med mulighet for forlengelse. Oppstart etter avtale.

Avdeling for hjertesykdommer, Ahus, er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Avdelingen består av 7 seksjoner med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket. Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensivavdelingen hvilket legger til rette for et godt faglig samarbeid.
Det er for tiden 24 overleger (hvorav 4 invasive kardiologer) og 35 LIS tilknyttet avdelingen. Forskning er et satsningsområde, spesielt klinisk rettet forskning, og vi har to professorer ansatt i avdelingen.

Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning. Tjenesten hos oss gir stort klinisk utbytte og det
store pasientvolumet gjør at LIS får erfaring med å håndtere alle problemstillinger innen kardiologien.

Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk.  

Arbeidsoppgaver

 • Den ansatte vil få tjeneste ved rotasjon mellom alle avdelingens seksjoner: Hjerteovervåking, angiografi-og PCI lab, ekkolab, pacemaker- og ICD-lab, poliklinikk og dagavdeling, sengeposter og akutt kardiologisk mottak.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig  
 • LIS 3 passer for leger som nærmer seg slutten på utdanning i indremedisin og som ønsker spesialisering i kardiologi
 • Relevant faglig bakgrunn vektlegges
 • Forskningserfaring vektlegges
 • Grunnleggende ekkokompetanse er nødvendig - ytterligere opplæring for vaktkompetanse blir gitt 

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å samarbeide i team
 • Kan takle en til tider hektisk arbeidsdag
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges             

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og fagspesifikke møter
 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Bjørn Haug
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97188099
E-post: Bjorn.Haug@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertesykdommer, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen