Kort om arbeidsgiver

Det søkes etter avdelingssjef ved anestesiavdelingen.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Thoraxanestesi, Avdeling for  Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Anestesteiavdelingen yter anestesiologiske tjenester innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekriurgi og barnekirurgi  Avdelingen har aktivitet på Øya i Trondheim og ved Orkdal Sjukehus.

Anestesiavdelingen har ca. 45 overlegestillinger og 22 LIS-hjemler. Avdelingssjef har totalansvar for fag, personal og økonomi, rapporterer til klinikksjef og sitter i klinikkens ledergruppe. Anestesiavdelingen er i stadig ekspansjon og avdelingssjefen vil være en sentral premissleverandør for videre utvikling av det anestesiologiske fagfeltet og organisering av anestesiavdelingen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for avdelingens økonomi, personell, drift, fag og tjenestekvalitet.
 • Sørge for god ressursstyring
 • Sørge for god personalledelse gjennom vektlegging av medvirkning
 • Ansvar for HMS, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ansvar for fag og kompetanseutvikling
 • Sørge for å ivareta og stimulere til samhandling internt og eksternt
 • Bidra til å videreutvikle samarbeidet på tvers av enheter og faggrupper ved klinikken
 • Legge til rette for for forskning, utvikling og innovasjon

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner, tydelighet, beslutningsevner, gjennomføringsstyrke og evne til å skape samhold og motivere høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling med høyt faglig nivå
 • Kompetanseutvikling 
 • Ett sterkt faglig miljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger
 • Lønn etter gjeldende overenkomst
 • Pensjonsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Pleym
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 90844763
E-post: hilde.pleym@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen