Kort om arbeidsgiver
Narvik kommune søker etter en fastlønnet vikarlege ved Ballangen legekontor fra nåværende tidspunkt til 01.09.21 med mulighet for forlengelse.

Ballangen legekontor er et kommunalt legesenter ca 4 ,5 mil fra Narvik sentrum. Legekontoret er veletablert med tre leger, sykepleiere og legesekretærer.
Det er én måneds prøvetid på vikariatet.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for pasienter med et listetak på opp til 600 pasienter
 • Delta i kollegiale fraværsordninger også på de andre kommunale legekontorene, og i kommunens interkommunale legevaktsordning med inntil 2-3 vakter per måned
 • Tilsynslege på Ballangen sykehjem som ligger i samme bygg som legekontoret
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og fullført norsk turnustjeneste/LIS 1. Alternativt dokumentert godkjent tilsvarende tjeneste av Statens autorisasjonskontor, som gir mulighet for å praktisere som fastlege med HELFO-refusjon.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på nordiske språk
 • Godkjent politiattest jfr. helsepersonelloven før tiltredelse i stillingen
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du må like å arbeide selvstendig, men samtidig ha gode samarbeidsevner med kollegaer, hjelpepersonell, pasienter og pårørende
 • Evne til fleksibilitet og handlekraft
 • Kunne skape god kommunikasjon med pasienter og trives med allmennmedisinsk arbeid
 • Personlige egenskaper og lokal tilhørighet vil kunne bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Gode forsikring- og pensjonsordninger
 • Fast lønn etter avtale
 • Ønsketurnus ved legevakten
 • Arbeide på legevakt lønnes etter egne satser
 • Som ny i Narvik tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.
  https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/barnehage/er-du-ny-i-narvik-kommune/
 
Annet
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke- uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søk.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale.

Ved første gangs  fast ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren selv har bedt om at navnet blir unntatt offentligheten. Ønske om unntak fra offentligheten må begrunnes i søknaden. jfr. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Rogander
Tittel: Rådgiver Helse og velferd
Telefon: 906 59 226
E-post: susanne.rogander@narvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4367308204
Arbeidssted
Ballangen
Kirkeveien 2
8540 BALLANGEN