Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken utlyser vikariat som overlege i 100% stilling ved  Seksjon for generell gynekologi.

Vikariatet er ledig i perioden 16.8.21 til 16.1.22.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU.

 Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv behandling, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. 

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

Som overlege ved Seksjon for generell gynekologi inngår arbeid som f.eks.

  • Kirurgi
  • Poliklinikk
  • Vurdering av henvisninger
  • Mottak av pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp
  • Visittgang

Den som tilsettes inngår i gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken. Det er felles 3-sjikts vaktordning for Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling.   

Den som tilsettes må etter behov delta i arbeid utenom egen seksjon.

Vedkommende må være villig til, ved behov, å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus og Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS.

Om nødvendig, må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker godkjent spesialitet i gynekologi og obstetrikk.

Bred erfaring i faget generelt er ønskelig. Spesielt vektlagt blir erfaring innen fagfeltet generell gynekologi.

Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt og deltagelse i forskingsaktivitet og undervisning forutsettes.

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Høyt faglig miljø

Lønn etter gjeldende overenskomst

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Volløyhaug
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 72 573831
E-post: ingrid.volloyhaug@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim