Kristiansund kommune har ledige hjemler ved følgende legekontor: 

2 hjemler ved Bryggen medisinske senter, hhv 800 og 900 pasienter. 

2 hjemler ved Sentrum Legesenter, hhv 1000 og 600 pasienter.

Utvidet etableringstilskudd gir følgende tilskudd:  
Ved overtakelse av hjemmel gis det etableringstilskudd på kr. 200 000,- samt løpende etableringstilskudd tilsvarende 50 % av faste utgifter i 12 mnd. Bindingstid på 3 år etter tiltredelse.

Årsvikariat kan være aktuelt dersom hjemmel ikke blir besatt eller tildeles lege som ikke er ferdig med LIS1-tjeneste

Kvalifikasjonskrav
Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Vi åpner også for at leger som er i LIS1-løp kan søke med oppstart når LIS1 tjenesten er ferdig.
Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen i henhold til Spesialistforskriften. Kommunen vil søke på aktuelle rekrutteringsmidler som lyses ut for dette formålet, som tildeles den enkelte dersom tilskudd tildeles.

Personlige egenskaper 
godt utviklede samarbeidsevne
gode kommunikasjonsferdigheter
fleksibel
god arbeidskapasitet 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Hjemlene er pr. tiden ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke ved behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er opprinnelig lokalisert ved Kristiansund sykehus, men driftes pr. tiden ved Frei legesenter grunnet Covid19 pandemien. Det er pr. tiden relativt lav vaktbelastning, ca. 1-2 vakter pr mnd.
Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune, med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Kreyberg Grødal
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 71575430
E-post: astrid.grodal@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bryggen medisinske senter / Sentrum legesenter
Astrupsgate 9 / Konsul Knudtzons gate 8
6509 KRISTIANSUND N