Kort om arbeidsgiver
Fast stilling som overlege i pediatrisk gastroenterologi tilknyttet seksjon for infeksjon, gastroenterologi og endokrinologi er ledig. Fagenheten har lokalt, regionalt og landsdekkende tilbud til barn med mave-tarm-sykdommer og ernæringsutfordringer. Det er et godt tverrfaglig samarbeid i enheten mellom leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer. Det er stor tilstrømming av pasienter med alt fra enkle til svært kompliserte gastroenterologiske problemstillinger. Seksjonen er organisert i Avdeling for Barnemedisin, Barne- og ungdomsklinikken, OUS.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består av en stor poliklinisk virksomhet. Fagenhetens overleger fordeler etter en fastlagt plan ansvar for previsitt og visitt for pasienter innlagt ved sengepostene. Det er ukentlige tverrfaglige møter innen både ernæring og generell gastroenterologi. Deltagelse i bakvaktsordning må påregnes.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter overlege med bred barnemedisinsk og gastroenterologisk erfaring. Kompetanse innenfor området ernæring, endoskopi og undervisning. Forskningskompetanse vektlegges.

Norsk spesialistgodkjenning i barnesykdommer.

Personlige egenskaper

Vi ønsker lege som arbeider selvstendig og har god faglig og personlig trygghet. Åpenhet og gode kommunikasjonevner vektlegges. Evne til tverrfaglig samarbeid på tvers er nødvendig.

Vi tilbyr

Spennende utfordringer i et stort faglig godt miljø.

God mulighet for egen faglig og personlig utvikling

Lønn og pensjon i henhold til avtaleverk 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Inger Starheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90197569
Arbeidssted
AVDELING FOR BARNEMEDISIN - ULLEVÅL
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen