Kort om arbeidsgiver
Avdeling leger i Kirurgisk klinikk har ledig vikariat for overlege i Ortopedisk kirurgi med oppstart 19. april 2021 eller etter avtale. 

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, urologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter.

Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver som spesialist i ortopedisk kirurgi
 • Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter
 • Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i ortopedisk kirurgi med godkjent norsk autorisasjon (LIS med snarlig avsluttet utdanningsforløp kan også søke) 
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av DIPS journalsystemer er en fordel.
 • Vennligst oppgi 2 referanser
Personlige egenskaper
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til kommunikasjon med pasienter og kollegaer blir vektlagt
 • Interesse og erfaring med fagutviklingsarbeid, undervisning og forskning 
 • Være engasjert og med evne til å arbeide selvstendig.
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Moderne lokaler og utstyr 
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Cecilie Bendiksen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 975 45 442
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4367632848
Arbeidssted
Bodø
Parkveien
8092 BODØ