Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) er et ledende tverrfaglig forskningsmiljø innen helsetjenesteforskning med ca. 30 ansatte. Vår kommunikasjonsforskningsgruppe, som også er knyttet til Universitetet i Oslo, er en av Europas ledende på lege-pasientkommunikasjon og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. I løpet av 2021 vil fire nye stipendiater begynne i forskningsgruppen. Stipendiatene vil ha forskjellige hovedveiledere, men veiledergruppen er godt integrert. Prosjektene er innvevd i internasjonalt samarbeid med forskere i USA og flere europeiske land. Vi legger opp til et tett samarbeid mellom gruppens forskjellige prosjekter og tilhørende stipendiater.

I det aktuelle prosjektet skal vi studere hvordan uerfarne leger håndterer usikkerhet og kommuniserer med kolleger og pasienter om dette.

Vi utlyser én stilling som PhD (doktorgrads)-stipendiat.

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst. I prosjektet skal vi samle inn spørreskjemadata, observere og dokumentere praksis og gjennomføre refleksjonsintervjuer med leger i sin første utdanningsstilling ved Ahus og Nordlandssykehuset. Stipendiaten må påregne noe oppholdstid i Nordland. Målet er å finne frem til effektive måter å veilede og supervisere leger med ulike forutsetninger til å håndtere usikkerhet på en trygg måte, inkludert kommunikasjon med kolleger, pasienter og pårørende.

Prosjektansvarlig er professor Pål Gulbrandsen.

     

Arbeidsoppgaver

 

Stipendiatens oppgaver   

 • Deltakelse i PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Sammen med veiledere og samarbeidspartnere delta i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av forskningsprosjektet.
 • Datainnsamling, som innebærer praksisobservasjon med lydopptak og refleksjonsintervjuer med legene som deltar i studien.
 • Dataanalyse i tett samarbeid med erfarne forskere, publisering av vitenskapelige artikler og utarbeidelse av avhandling.
 • Deltakelse og presentasjon av resultater ved nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser, samt i medier beregnet på allmennheten.          
  

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner 
Vi søker etter en stipendiat fortrinnsvis med medisinsk kompetanse, men kandidater med kompetanse på masternivå innen kommunikasjonsvitenskap, psykologi, antropologi eller sosiologi kan være aktuelle.

Andre nødvendige kvalifikasjoner  

 • Utmerket forståelse av og evne til å kommunisere på muntlig norsk/skandinavisk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

 Kvalifikasjoner som vil være en fordel  

 • Forskningserfaring i relevant felt
 • Tålmodighet og evne til selvstendig arbeid og tenkning
 • Tverrfaglig orientering, nysgjerrighet og åpenhet
 • Gode samarbeidsevner på tvers av institusjoner og profesjoner
 • Erfaring fra pasientrettet arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det vil bli benyttet gruppeintervju og separat intervju i ansettelsesprosessen. Søkere som innkalles til gruppeintervju vil få tilsendt prosjektbeskrivelse.


Stillingsbrøk: 100%
Engasjement, 3 år
Startdato: ikke senere enn 01.10.2021  

         

Vi tilbyr

Vi tilbyr deltakelse i et dynamisk og tverrfaglig miljø. Vi har utstrakt samarbeid med andre forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Opplæring og kontinuerlig veiledning vil bli gitt.

 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Pål Gulbrandsen
Tittel: Professor, Avd. for helsetjenesteforskning
Telefon: 95827288
E-post: pal.gulbrandsen@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsknings- og innovasjonsdiv, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen