Kort om arbeidsgiver
Legetorget Lillehammer DA har ledig en fastlegehjemmel.
Legetorget Lillehammer er et DA (delt ansvar), og hjemmelen er tilknyttet et velorganisert 3-legesenter. Ansettelser av personale, samt drift av kontoret, er et felles ansvar. Den enkelte lege driver privat som selvstendig enkeltmannsforetak med egen liste. Det forutsettes at ny fastlege blir med i driftsmodellen DA og inngår samarbeidsavtale med fastlegene på senteret.

Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshaver, etter sentrale retningslinjer fra legeforeningen. Kommunale oppgaver, inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen. Pr dags dato er det ikke tilknyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelshaver har plikt til å delta i kommunens legevaktsordning. (Lillehammer interkommunale legevakt)
Hjemmelen er ledig fra 01.09.2021 men kan, etter avtale, overdras tidligere dersom det er ønskelig. 

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering.
 • Norsk autorisasjon
 • Fullført norsk LIS1-tjeneste
 • Rett til trygderefusjon
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner, og behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Vi tilbyr
Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Lillehammer kommune en egen garantiordning. Dette innebærer at dersom du innenfor de fire første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å forskuttere 90% av det beløpet du betalte da du overtok praksisen, dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innen 6 måneder etter første utlysning. Beløpet anses som en forskuttering, og betales tilbake når hjemmelen besettes permanent på nytt.
I tillegg tilbyr Lillehammer kommune dobbelt basistilskudd i de 6 første månedene etter ansettelse.

I tillegg kan vi tilby: 
 • Fulltids fastlegehjemmel ved et veldrevet legesenter med erfarne kollegaer
 • Listelengde pr dags dato er 1200 pasienter. Listetaket er satt til 1200 pasienter.
 • Variert og stabil pasientpopulasjon. Hjemmelshaver har hatt stillingen i 35 år.
 • Godt faglig miljø med ukentlige internundervisninger/smågruppeaktivitet
 • Stabile, erfarne og dyktige helsesekretærer/sykepleiere som bl.a. har spesialutdanning innen diabetesomsorg, lungesykdommer og røykavvenning.
 • Velutstyrt laboratorium
 • EPJ med SystemX (planlagt å bytte til PriDok i nær fremtid)
 • Trivelig og stabilt arbeidsmiljø
 • Kontorene ligger sentralt med gåavstand til togstasjon og bussterminal. Det er flere legetjenester i bygget, som fysioterapeut, hudlege, tannlege og naprapat.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christine Kronborg
Tittel: Fastlege
Telefon: (+479 400 41 926
E-post: kronborg@lillehammer.nhn.no
Navn: Gina Matsson
Tittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
Telefon: (+47) 402 354 98
E-post: gina.matsson@lillehammer.kommune.no
Navn: Morten Bergkåsa
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 996 40 685
E-post: morten.bergkasa@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Nymosvingen 2
2609 LILLEHAMMER
Søk på stillingen