Kort om arbeidsgiver
Vår gode kollega gjennom mange år blir pensjonist og dermed blir det ledig stilling som fastlege ved vårt kontor. Stillingen vil være en 100% stilling, fordelt på 60% fastlege og inntil 40% kommunale oppgaver for eksempel sykehjem, helsestasjon, daglegevakt eller andre legetjenester som kommunen måtte ha bruk for etter avtale med helseleder.

Dersom den som tilsettes ikke er spesialist i allmennmedisin vi det bli gitt veiledning og det forventes at man følger programmet for ALIS, som har som mål å utdanne spesialister i allmennmedisin. Vi ser etter en som er motivert for den allsidige jobben det å være fastlege innebærer.
Havna legesenter ligger i sentrum av Bodø og er et veldrevet kommunalt legesenter med 6 erfarne leger, hvorav 4 leger arbeider ved senteret 2-3 dager i uken og har kommunale oppgaver de andre dagene. Kontoret har 6 dyktige medarbeidere. Kontoret har samlet ansvaret for ca. 4 500 pasienter.

Oppfølging av diabetespasienter skjer i samarbeid med diabetessykepleier. Vi ønsker å jobbe systematisk med kronisk syke pasienter i kommunen og planlegger for liknende oppfølging av KOLS/astma og demens. Arbeidsmiljøet er godt og vi har lav terskel for faglige diskusjoner og konferering med hverandre. Vi satser på utdanning av nye leger og har turnuslege og medisinstudenter som veiledes kontinuerlig under trygge forhold.

Stillingens hovedfunksjoner: Stillingen er tillagt fastlegeansvar for nå 750 pasienter, og offentlige oppgaver inntil 15 timer pr uke.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialistutdanning innen allmennmedisin eller vilje til spesialisering
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Det vil bli lagt vekt på erfaring, evne til å jobbe selvstendig og gode samarbeidsevner
Vi søker deg som er interessert i faglig utvikling og som blir motivert av å bidra sammen med ansatte som har høy faglig kompetanse. Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby deg
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Faglig og personlig utvikling
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
  • Dyktige og hyggelige kolleger
  • Lønn etter avtale

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden). 

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Wik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Gro Thomassen
Tittel: Daglig leder for Havna legesenter
Telefon: 971 53 755
E-post: gro.thomassen@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Havna legesenter
Moloveien 20
8003 BODØ