Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier? Da kan en LIS-stilling i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering være noe for deg.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved sykehuset Østfold består av fem lokale poliklinikker og fire fylkesdekkene seksjoner. Avdelingen har ansvar for det samlede barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet i sykehuset Østfold. Stillingen er en utdanningsstilling, noe som medfører at en ansettelse innebærer rotasjon til aktuelle seksjoner i avdelingen for å dekke læringsmål i henhold til individuell utdanningsplan. Fast ansettelse er i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri. Tellende praksis vil innebære minimum 2 år i lokal poliklinikk,  minimum ett år i døgnseksjon, minimum seks mnd i døgnseksjon med akuttfunksjon, seks mnd i pediatripraksis og ett år i voksenpsykiatrisk seksjon. Rekkefølge og rotasjonshastighet vil kunne variere med progresjon i LIS gjennomførte læringsmål.

Stillingen har oppstart ved BUPP Fredrikstad. LIS vil i løpet av speialiseringsløpet rotere til andre seksjoner og lokasjoner i avdeling BUP/HABU.

BUPP Fredrikstad er en barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og pasientene blir henvist fra primærhelsetjenesten og barnevernstjenesten. BUPP Fredrikstad har opptaksområde Fredrikstad og Hvaler kommuner. Seksjonen har også ansvar for fylkesdekkende OCD-team. 

Praksis gir inntil tre år tellende tid i BUP poliklinikk.

Stillingen er ledig fra 1. august 2021.

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til pakkeforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Poliklinisk, ambulant og døgnbasert utredning og behandling 
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i avdeling BUP
 • Samarbeid med kommunale tjenesteytere  
 • Samarbeid med kommunalt barnevern  og barnevernsinstitusjoner
 • LIS har selvstendig ansvar for å følge opp egen progresjon i læringsmål jf individuell utdanningsplan 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og pakkeforløp for barn og unge 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri
 • Ønskelig med kjennskap til DIPS 

Personlige egenskaper

 • Interesse for å arbeide med barn og ungdom og deres familier og foresatte
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert 
 • Godt humør 

Vi tilbyr

 • En variert og allsidig  praksis
 • Ukentlig veiledning av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Felles undervisning en gang per mnd for LIS i avdelingen 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Eivind Z. Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 94 972
Navn: Ragnhild Tranøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 995 66 450
Navn: Hanne Reitan
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 911 51 519
Arbeidssted
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Nygaardsgata 13
1606 Fredrikstad