Vi utlyser 2 vikariater ved vårt legesenter: 1x100% vikariat på liste med 800 pas, varighet tentativt 6-12 mnd, men med mulighet for overtakelse for den rette kandidaten. Behovet for vikar skyldes at hjemmelinnehaver flytter fra området. Det fleksible vikariatet på 1x50-80 % er på en liste med 550 pas, men foreløpig på ubestemt tid da innehaver av listen også jobber som kommuneoverlege og av den grunn er frikjøpt for andre oppgaver under pandemien. Den fleksible stillingsgraden kan justeres etter behov innenfor de oppgitte rammene. Ingen av listene har tilknyttet kommunal bistilling, og det vil etter avtale være mulighet for å gå legevakt v/Gjøvik interkommunale legevakt.


Kolbu legesenter er et kommunalt 5-legesenter i Østre Toten kommune med 8.2-avtale der kommunen dekker utgifter til bl.a. lokaler og personale. Dette
innebærer mindre administrativt arbeid på «arbeidsgivernivå», mer tid til pasienter og økt økonomisk sikkerhet for nyetablerere. Vi har et godt kollegialt samarbeid, både internt hos oss, men også med kommunale samarbeidspartnere og Sykehuset Innlandet. Vi har det travelt, men gøy på jobb og vi har lav terskel for å droppe inn på kontorene til hverandre og be om råd, eller bare slå av en prat. Vi har hyggelige helsesekretærer, flotte kontorer, CGM journalsystem, og ellers alt av utstyr man kan forvente på et moderne legekontor.


Vi søker både deg som ønsker å prøve ut allmennpraksis uten forpliktende økonomisk investering over en lengre periode, og deg som ønsker en fleksibel og selvstendig jobb med god inntjening i påvente av drømmejobben du egentlig er på jakt etter et annet sted. Vi er fleksible og ønsker å finne en løsning som fungerer godt for alle parter. Det er muligheter for god inntjening på begge lister.


Av personlige egenskaper verdsetter vi god arbeidsånd, fleksibilitet og godt humør høyt. Det er viktigere for oss å finne de rette personene enn bare å lete etter de mest erfarne legene. Utover dette må søker ha norsk autorisasjon, god norsk språkforståelse og ha gjennomført turnus/LIS1 eller tilsvarende. Erfaring fra allmennpraksis er et pluss.

Søknader blir vurdert omgående inntil kvalifiserte søkere er ansatt. Ta kontakt da vel!
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Rebecca Setsaas
Tittel: Fastlege
Telefon: +4795289535
E-post: rebeccasetsaas@yahoo.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kolbu legesenter
Meierihagan 20
2847 KOLBU