Kort om arbeidsgiver
42 fastleger i den trivelige sørlandsbyen Arendal ønsker seg flere kolleger!
Har du gjennomført LIS1 (evt turnustid) og vurderer en fremtid i allmennmedisin er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!
Vi har både fastlegeavtale og vikar for ALIS stilling ledig. Kommunen vurderer å gjøre om fastlegeavtaler til ALIS stilling eller fastlønnet stilling for fastlege. Det er også muligheter for delelister, for den som ønsker det.
For deg som søker fastlegeavtale, så har kommunen mottatt statlige rekrutteringstilskudd som kan gjøre praksisoverdragelse økonomisk lettere. Kommunen vurderer også løsninger som innebærer garanti for kjøp av goodwill ved et eventuelt senere videresalg.
Til stillingene tilkommer ordinære vakter ved den interkommunale Legevakten i Arendal (se www.legevaktenarendal.no) med ca tre vakter i måneden, og mulighet for kommunal bistilling på helsestasjon.
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon – kommuneoverlege Erik L Werner; erik.werner@arendal.kommune.no / 917 68 413.
Søknad bes sendt elektronisk på kommunens hjemmeside: www.arendal.kommune.no, med søknadsfrist 1. mai 2021.
Vennligst presiser i søknaden hva slags type stilling som søkes: fastlegeavtale (næringsdrift), fastlønnet fastlegestilling, ALIS vikariat, ALIS stilling, eller deleliste. Vi vil så ta kontakt og diskutere oss frem til en god løsning!
 
Velkommen til Arendal!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktperson
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 917 68 413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegestilling
Arbeidssted
Sam Eydes plass
4801 ARENDAL
Søk på stillingen