Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har ein fastlegeheimel ledig for overdraging til ny eigar etter nærmare avtale.
Heimelen er tilknytt Moa Legesenter AS. Listestorleik er 1300.
Moa Legesenter er ein veldreven og godt etablert 3 legepraksis, ein av heimelsinnehavarane har deleliste.
Rutinert og stabilt hjelpepersonell som består av helsesekretærar i 2,8 stilling.

Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.

Vilkår for overdraging vert avtalt med heimelshavar etter retningslinjene frå legeforeningen. 

Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege. 
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne. 
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på. 
  • God kunnskap om norsk lovverk.
  • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg. 
  • Ynskeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Overtaking av fastlegeheimel føreset fremlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marthe P W Dalseth
Tittel: Seniorkonsulent
Telefon: 986 49 389
Navn: Roar Pedersen
Tittel: Lege v/ Moa Legesenter
Telefon: 70 16 46 00
Arbeidssted
Vestmoa 6
6018 ÅLESUND
Søk på stillingen