Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel for tiden plassert i solopraksis i Johan Berentsens vei 63 i Laksevåg bydel. Listelengde 1600, kan endres etter ønske.

Lokalisert i 3. etg. med heis, romslige lokaler med stort venterom, resepsjon, legekontor, operasjonsstue/GU-rom, laboratorium, samt skiftestue/lager. Gode parkeringsmuligheter

Det er behov for at fastlegevirksomheten avvikles som solopraksis og flyttes til en gruppepraksis innenfor samme bydel. Nyetablering av flerlegekontor innenfor Laksevåg bydel er under planlegging og hjemmel vil kunne innlemmes her. Kommunen  kan også bidra med rådgivning om andre ledige gruppepraksiser. 

Legekontoret er drevet som solopraksis med 1 helsesekretær. Helsesekretær slutter samtidig som hjemmelshaver. 

Praksisen har journalsystem Infodoc plenario som er tilknyttet Norsk Helsenett, e-resept, elektronisk kommunikasjon med kommunale samarbeidspartnere, spesialisthelsetjenesten og pasienter.

Betingelser for overtakelse av praksisen må avtales med hjemmelshaver, i tråd med gjeldende regelverk. Ønsket overtakelse 01.09.2021.

Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
  • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell. 

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.  

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist. Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret. 

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.  

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Navn: Alicja Alda
Tittel: Fastlege
Telefon: 93053741
Arbeidssted
Johan Berentsens vei 63
5160 LAKSEVÅG
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image