Ortopedisk klinikk har ledig fast LIS lege stilling fra 15.04.21

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom fagområdene. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav.
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem.
 • Utdanningen skal gi grunnlag for å håndtere et bredt spekter av akutte og elektive tilstander. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatorisk kurs i Legeforeningens regi. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har egen utdanningsplan for å sikre progresjon.
 • Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid.
 • Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus Nordbyhagen, men rotasjon til Ski sykehus, Kongsvinger Sykehus, Gardermoen og ortopedisk akuttpoliklinikk kan være aktuelt.
 • Den som ansettes må påregne selv å veilede turnusleger og medisinstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste/LiS 1 eller tilsvarende, da du ikke vil få tellende tjeneste hvis norsk
  turnus/LIS1 ikke er gjennomført 
 • Vaktkompetent.
 • Vitenskapelig kvalifikasjoner er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig.
 • Interesse for utvikling av fag - og pasientsikkerhet.
 • Bidra til et koordinerende helsetilbud.
 • Samhandlingskompetanse.
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i fagområdet ortopedi.
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning.
 • Stort pasientvolum.
 • Veiledning og supervisjon.
 • Internundervisning.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm.
 • Mulighet for barnehageplass og bolig.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Gode velferdstilbud.
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er inkluderende IA-bedrift.
 • Dynamisk miljø med faglig fokus.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Stefan Bartels
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67960000
Navn: Thale Mørch
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67960000
Hjemmeside
Arbeidssted
Leger Ortopedisk seksjon
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen