Kort om arbeidsgiver
Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca. 83 000 innbyggere. Senteret har to allmenpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmenpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og korttidspoliklinikk. Salten DPS er en avdeling i Psykisk Helse og Rusklinikken (PHR) ved Nordlandssykehuset.

Salten DPS har 1 ledig stilling som overlege i behandlerstab for døgnenhetene, tilknyttet Allmenpsykiatrisk Enhet B..
Leger i slutten av sin spesialisering kan også søke, og kan evt. ansettes frem til spesialistgodkjenning foreligger.

Behandlerstab er sammensatt av ulike yrkesgrupper: Overleger, psykologspesialister, psykologer, kliniske konsulenter og fysioterapeuter. Vi har og tidvis LIS3 og psykologstudenter hos oss. Behandlerstab er en selvstendig enhet, og behandlere har tilknytning til de to døgnenhetene til Salten DPS. 

Allmenpsykiatrisk Enhet B er en ukepost med 8 plasser. Enheten tar imot pasienter innen de fleste diagnosegrupper. Innleggelsene er frivillige og varer fra 1 til 8 uker. Enheten tilbyr gruppeterapi, miljøterapi, utredning og diagnostisering. Enhetens miljøterapi og gruppe terapi ledes av miljøpersonalet og alle er under utdanning eller har utdannelse innen kognitiv terapi. Enheten mottar pasienter innen alle diagnosegrupper med unntak av alvorlig rus, alvorlig spiseforstyrrelse og alvorlig psykose. I tillegg til miljøpersonalet er det knyttet en tverrfaglig stab til enhetene.

Har du lyst til å bli en del av et spennende og utviklende fagmiljø på et forholdsvis stort distriktspsykiatrisk senter, og samtidig ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid - da er dette noe for deg! Bodø er Nordlands hovedstad og er omringet av muligheter for natur- og kulturopplevelser. 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av utredning og behandling av inneliggende pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Medisinsk faglig ansvarlig ved enhet B.
 • Veiledning av medarbeidere, leger i utdanningsforløp og primærhelsetjenesten
 • Oppfølging av pasienter på tvunget psykisk helservern (TUD) kan bli aktuelt
 • Samarbeid med andre enheter ved Salten DPS
 • Bidra til gode og helhetlige pasientforløp
 • Overlegen inngår i klinikkens bakvaktsordning
Kvalifikasjoner
 • Du må ha spesialistutdanning i psykiatri og norsk autorisasjon. 
 • Oppfordrer leger i slutten av sin spesialisering til og å søke, og evt. ansettes frem til spesialistgodkjenning foreligger.
 • Det er nødvendig at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Fordel med kjennskap eller utdanning innen kognitiv terapi.
Personlige egenskaper
 • Vi vektlegger personlig egnethet og at du har evne til å arbeide selvstendig
 • Vi vektlegger at du har interesse for å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vi vektlegger dine samarbeidsevner og evne til å jobbe i team. 
Vi tilbyr
 • Jobb i en tverrfaglig stab med nær samhandling med miljøpersonalet på døgnenheten. 
 • Dagarbeidstid med ordinær 40-timers uke
 • Et senter som både er stort nok for god faglig tyngde og bredde, og samtidig lite nok til at alle kjenner hverandre og har felles møtepunkter både faglig og sosialt.
 • Gode kollegaer i et spennende og utviklende fagmiljø
 • Vi vektlegger faglig utvikling og kompetansebygging
 • Annen tiltredelsesdato kan avtales nærmere med nærmeste leder
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
PHR Salten distriktspsykiatriske senter
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Aaseby
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 915 74 435
E-post: kjetil.aaseby@nlsh.no
Navn: Remi Fredheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 970 41 466
E-post: remi.fredheim@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4345170176
Arbeidssted
Bodø
Mellomåsveien 108
8005 BODØ