Ved Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) er det ledig militær stilling som avdelingslege  - major. Avdelingslegen skal utføre sanitetstjeneste. Tjenestested er Lillehammer.
Cyberforsvarets avdeling for base- og alarmtjenester har overordnet sanitetsansvar for hele Cyberforsvaret og er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvarets avdelinger i sentrale garnisoner.
Avdelingen har ansvaret for alarmfunksjonene som ligger til Cyberforsvaret som understøtter flere avdelinger i Forsvaret innen beredskap, sikkerhetsstyring, Forsvarets HMS-kontaktpunkt, ruting mot ulike vaktfunksjoner, meldingstjeneste og alarmovervåking.

Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlege funksjon for vernepliktige soldater, lærlinger og elever ved base Jørstadmoen.
 • Gjennomføre medisinsk seleksjon for personell som skal delta i internasjonale operasjoner. 
 • Utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling samt undervise innen medisinske emner for personell ved egen og andre avdelinger.
 • Akuttmedisinsk nødhjelp som krever rask medisinsk vurdering i normalarbeidstiden for basens personell. 
 • Utøve sanitetsstøtte ved øvelser og operasjoner samt sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger. 
 • Utvikle og kvalitessikre avdelingens sanitetstjenester og prosedyrer. 
Kvalifikasjoner:
 • Autorisert lege og godkjent spesialist innen allmennmedisin med full rekvisisjonsrett.
 • Må ha minimum 3 års erfaring som utøvende lege etter endt turnustjeneste/Lis1.
 • Ønskelig med kompetanse innen militær allmenn helse, herunder erfaring fra fagområder som ekstremmedisin,  belastningsskader, seleksjonsmedisin, medisinsk styrkebeskyttelse, stabstjeneste og drift av sykestuer. 
 • Må kunne autoriseres for Begrenset før tiltredelse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Utdanning fra utlandet må være NOKUT godkjent, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.
Personlige egenskaper: 
 • Gode samarbeidsevner og teamkompetanse.
 • Strukturert og ha evnen til å arbeide selvstendig.   
 • Må trives i et til tider hektisk miljø.     

Vi tilbyr:
Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid på 18 timer pr uke, og kommer under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid".
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
Gode pensjons- og velferdsordninger.
Mulighet for trening i arbeidstiden med gode treningsfasiliteter i leiren.
Lønn etter Statens lønnsregulativ som kode 1520 major/orlogskaptein i ltr 64-68, kr 575 600 - 618 600,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Om arbeidsgiver: 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Frode Oosterling
Tittel: Sanitetssjef
Telefon: 92051609
Navn: Berit Haugstad Mork
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 45241314
Hjemmeside
Arbeidssted
Fåberg
Jørstadmoen
2625 FÅBERG