Kort om arbeidsgiver
Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst– og endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generell kirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. 
Kirurgisk klinikk har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og merkantilt personell. 

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har ledig  3 faste overlegestillinger for spesialist i anestesiologi.

Vi ønsker å tilby disse stillingene til motiverte, engasjerte og positive anestesiologer. Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Anestesilegene er organisert i Avdeling for anestesilegetjenester. Ansvarsområdet er bredt og omfatter tjeneste i fagets alle fire søyler - akuttmedisin, smertemedisin, intensivmedisin og anestesi, inkludert lungekirurgi, større karkirurgi, ryggkirugi, robotassistert gastro og urologisk kirurgi. Sykehuset har nyfødt intensiv avdeling og PCI senter (senter/satellitt-modell). Leger fra avdelingen inngår også i tverrfaglig smerteteam på Smerteklinikken.

Avdelingen driver aktivt med forskning og vil kunne tilrettelegge for dette om ønskelig.

Avdelingen har ansvar for anestesilegetjenester ved 3 lokasjoner - Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Anestesilegene har arbeidssted Bodø med vakttjeneste også i Lofoten og Vesterålen. Vi er også ansvarlig for legebemanningen på Forsvarets redningshelikopter og i luftambulansetjenesten. Tjeneste på ambulanseflyet kan måtte påregnes.

Ved avdeling for anestesilegetjenester er det i dag 10 leger i spesialisering i anestesiologi og 18 spesialister.

Arbeidsoppgaver
 • Som lege ved anestesiavdelingen deltar du i anestesivirksomhet i operasjonsavdelingene og utposter, arbeid på intensiv/oppvåkning og i smerteenheten. Også tjeneste i luftambulansen må påregnes
 • Faglig utviklingsarbeid, undervisning og systemutvikling innen anestesiologiens alle 4 søyler.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i anestesiologi med godkjent norsk autorisasjon
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av DIPS journalsystemer er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Interesse og erfaring med fagutviklingsarbeid, undervisning og forskning 
 • Dersom aktuelt med arbeid innen luftambulansetjenesten må søker tilfredsstille gjeldende faglige og helsemessige krav
 • Være engasjert og med evne til å arbeide selvstendig.
Vi tilbyr
 • Vi har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og at supervisjon fra erfaren lege skal være lett tilgjengelig.                                                              
 • God tid på morgenmøter til å drøfte spesielle problemstillinger. Alltid rom for å spørre om råd og hjelp 
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø.
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Elin Anita Jensen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 411 47 016
E-post: elin.anita.jensen@nordlandssykehuset.no
Navn: Tor Bjarne Nymark
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 900 21 951
E-post: tor.bjarne.nymark@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4363762931
Arbeidssted
Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen