Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen:
Det er ledige to 100 % faste legestillinger i Alvdal  kommune. Den ene har 800 pasienter og den andre har 600 pasienter  på sin fastlegeliste.  Stillingene inneholder kurative oppgaver og kommunale oppgaver som sykehjem, helsestasjon og skolehelsearbeid. Dersom noen har særskilt interesse for samfunnsmedisinske oppgaver, kan det legges til rette for det. Det er gode muligheter for veiledning for leger som tar sikte på å bli spesialist i allmennmedisin. En veiledningsgruppe finnes allerede i regionen.  Legevaktsarbeid må påregnes.  

Kort om enheten:
Virkeområdet for enhet helse er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, kommunefysioterapeut, ergoterapeut og forebyggende helsearbeid og miljørettet helsevern.  I tillegg ligger barnevernet, legevakt og krisesenter i enhet helse. Dette er tjenester som utføres av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.

Krav til kompetanse:
 •  Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
 •  Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 •  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper:
 • Søker må ha gode samarbeidsevner 
 • Faglig engasjement 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  
Vi tilbyr:
 • Kommunen tilrettelegger for et spesialiseringsforløp for leger uten spesialisering
 • Hvis det er ønskelig kan kommunen tilrettelegge for alternativ arbeidstidsordning
 • Et veldrevet, velutstyrt kontorfellesskap i lyse og trivelige lokaler
 • Dyktige og stabile medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • 1 ukes ekstra ferie per år
 • Kommunal vaktbil under legevakt
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.
Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.
I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alvdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Håkon S. Henningsen
Tittel: Kommunelege 1
Telefon: 99486954 / 62489100
E-post: hakon.s.henningsen@alvdal.kommune.no
Navn: Janne Kjeldsen
Tittel: Enhetsleder barnehage
Telefon: 90764055
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjelen 3
2560 ALVDAL