Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som liker å arbeide med akutte problemstillinger i primærhelsetjenesten, samtidig som du er opptatt av å se helheten i den enkelte pasientens behov? Da er dette stillingen for deg!

Avdeling Aker søker leger til vikariat og midlertidige stillinger i legetjenesten KAD og Legevakt Aker. Stillingene innebærer arbeid både på KAD og/eller legevakt, med mulighet for både heltid, deltid og ekstravakter.

KAD Aker er Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet med 72 senger. Legevakt Akers ambulansemottak tar til vanlig imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året. KAD-avdelingen har lab- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Avdelingen jobber systematisk med å øke andelen spesialister og har også søkt om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin.

Varighet av stillingene er 6-12 måneder med mulighet forlengelse.
Arbeidstid: 35,5 t/u i tredelt turnus med helg (for heltids- og deltidsstillinger).

Politiattest må fremlegges før ansettelse.


Arbeidsoppgaver
Klinisk, pasientrettet arbeid.
Deltakelse i kvalitetsarbeid, internundervisning.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege. 
Gjennomført LIS1
Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD/ andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått».
Refusjonsrett fra HELFO

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges.
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Variert klinisk arbeid i Oslos akutte helsetjeneste i førstelinjen.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 92618270
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo Legevakt - Aker
Trondheimsveien 235
0150 OSLO