Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre.

Vi har en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Allmennlegeklinikken i Drammen sentrum. Allmennlegeklinikken er et veldrevet legesenter bestående av 3 fastlegehjemler og holder til i lyse, velutstyrte lokaler beliggende sentralt i Drammen sentrum. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere og et stabilt og godt arbeidsmiljø.  Legesenteret benytter Webmed - et skybasert journalsystem, har laboratorium, undersøkelsesrom for sårbehandling/kirurgi/EKG, 24 timers blodtrykksmåling, doppler app., kryo og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret og gode muligheter for inntjening.   

Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 1000 pasienter. Det totale antall pasienter ved legesenteret er ca 3000. Senteret drives som et DA og hver praksis drives som et enkeltpersons foretak. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen. Man kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke i henhold til rammeavtalen ASA 4310. 
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis 
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. 
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr:
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt 
 • For de det er aktuelt for, vil det bli tilrettelagt for spesialisering i allmennmedisin

Ønsket tiltredelse snarest, eventuelt etter avtale

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hertzberg, Tuva
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 46 74 63 50
Navn: Indseth, Madli
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 48 10 00 78
Søknad
Søknad merkes: 4356885150
Arbeidssted
Allmennlegeklinikken
Albums gate 9
3016 DRAMMEN