Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig stilling for fastlege ved Overhalla legekontor - kommunal avtale. 

Ledig fastlegehjemmel ved Overhalla legekontor, som er et velfungerendelegekontor i Overhalla sentrum, samlokalisert med blant 
annet fysioterapi, helsestasjon, psykiatritjeneste og sykeheim. 
Overhalla kommune har i dag tre fastlegehjemler. 

Fra 01.08.21 er det ledig stilling for fastlege. 

Listetak og kommunale legetjenester etter nærmere avtale/
oppgavefordeling mellom legene. Journalsystem: SystemX 

Kommunen deltar i interkommunal legevaktsordning, kveld, helg (pt. 18-delt vakt) og natt (pt. 18-delt vakt). Legevaktstasjon: Namsos 

Lønnsbetingelser etter individuell avtale. For øvrig skjer tilsetting i kommunen i henhold til enhver tid gjeldende tariff avtaler, lover og reglement. 

Krav til søkere: 
  • Lege med norsk autorisasjon.  Utenlandske søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk.
  • I tillegg til faglige  kvalifikasjoner og erfaring, vektlegges personlige egenskaper.

Spørsmål vedr. Stillingen bes rettet til Fastlege Per Tvete, tlf.  74 28 03 00 
Evnt. Enhetsleder Helse og familie, Anne Finseth, tlf. 91 59 49 53.  

Elektronisk søknad innen 12.04.2021 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Overhalla kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Tvete
Tittel: Fastlege
Telefon: 74 28 03 00
Navn: Anne Finseth
Tittel: Enhetsleder Helse og familie
Telefon: 91 59 49 53
Arbeidssted
Ferjemannsvegen 6