Kort om arbeidsgiver
Kragerø kommune har ledig fast stilling som kommuneoverlege, i kombinasjon med tilsynsoppgaver i institusjon, til sammen 100 % stilling. 
Med forbehold om godkjenning i kommunens administrasjonsutvalg vil arbeidsfordelingen være 50 % kommuneoverlege og 50 % tilsynslege. Stillingen er ledig fra 01.07.21. Det kan være aktuelt med samarbeid om 
kommuneoverlegefunksjon med nabokommune og da i en større stillingsandel. Organisatorisk er stillingen plassert i 
stab til kommunalsjef for helse og omsorg. 

Arbeidsoppgaver
Som kommuneoverlege vil du gjennom strategisk folkehelsearbeid, og sammen med dyktige kollegaer, jobbe for en 
samfunnsutvikling som tar vare på og fremmer innbyggernes helse. Ny kommuneoverlege vil kunne ha stor innflytelse 
på å utforme stillingens innhold, men følgende arbeidsoppgaver er sentrale:
-  Medisinskfaglig rådgivning for den kommunale organisasjonen.
-  Smittevern, helseberedskap og miljørettet helsevern.
-  Oppfølging av folkehelsearbeidet i kommunen, sammen med øvrige overordnede funksjoner som folkehelsekoordinator og kommunepsykolog. 
-  Oppfølging og dialog med kommunens fastleger.
-  Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid.
-  Andre samfunnsmedisinske oppgaver, herunder veiledning og undervisning.

Kvalifikasjoner
-  Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
-  Påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin, alternativt allmennmedisin.
-  Førerkort klasse B.
-  God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.
-  Det er ønskelig med erfaring fra helseadministrasjon/ kommunehelsetjeneste.

Personlige egenskaper
-  Interesse og engasjement for samfunnsmedisin.
-  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
-  Handlekraftig, utviklingsorientert og innovativ.
-  Høy og fleksibel arbeidskapasitet.

Hos oss får du:
-  Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
-  Stort handlingsrom og innflytelse på utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.
-  Et godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte -  kolleger.
-  Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
-  Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Kommuneoverlege Ivar Skogvold, telefon:  98287806
Kommunalsjef for Helse og Omsorg Alv Dag Brandal: Telefon 41410739


Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no 

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel 

Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vår Personalavdeling v/ Berit Rønning Clausen, 
tlf.: 90693130 eller mail: berit.r.rclausen@kragero.kommune.no
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kommunalområde Helse- og Omsorgstjenester
Kontaktpersoner
Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41410739
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Navn: Ivar Skogvold
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 98287806
E-post: ivar.skogvold@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Kommuneoverlege
Arbeidssted
Kragerø kommune
Postboks 128
3791 KRAGERØ