Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune har i dag 23 leger som arbeider i byens helsehus (korttidsplasser) og helse- og velferdssentre (langtidsplasser).

Vi tilbyr nå to faste 100 prosent stillinger for spesialist i allmennmedisin eller allmennlege i spesialisering (ALIS) ved helse- og velferdssentre. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Du vil jobbe alene som lege på enheten i nært samarbeid med øvrig helsepersonell. Det legges opp til faste møtepunkt mellom leger i store stillinger og sykehjemsoverlege. Veiledning og supervisjon inngår i arbeidsoppgavene.

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Som fast ansatt sykehjemslege vil du være en del av det faglige miljøet i helsehus og helse- og velferdssenter, og du forventes å bidra i blant annet internundervisning. Som spesialist i allmennmedisin vil du være veileder og supervisør for kolleger i spesialisering. Som allmennlege i spesialisering, vil du få tildelt fast veileder og ha mulighet til supervisjon per telefon.

Du får godkjent to år praksis fra helse- og velferdssentre i spesialistutdanning i allmennmedisin. Deretter hjelper vi deg med å finne vikariat i fastlegepraksis eller ved kommunalt legesenter. Vi legger også til rette for permisjon ved obligatorisk sykehustjeneste.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege.
 • Veiledningsansvar for spesialister i allmennmedisin.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin er ønskelig.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Veileder.
 • Tett oppfølging/samarbeid med sykehjemsoverlege.
 • Mulighet til å få godkjent læringsmål som tilsvarer ca 2 år i spesialiseringsløpet i allmennmedisin.
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år.
 • Kommunen vil legge til rette for permisjon videre i spesialiseringsløpet
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 908 19 431
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Prinsens gate 1A
7013 TRONDHEIM