Kort om arbeidsgiver

Ved Ankerskogen legesenter er det ledig fastlegehjemmel med listenstørrelse på 1100 pasienter. Legesenteret driftes av 4 allmennlegespesialister i et felles DA. Vi har svært erfarne og dyktige helsesekretærer og vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø, kollegialt samhold samt å kunne yte god pasientbehandling. Legesenteret ligger meget sentralt i Hamar og er samlokalisert med et større fysikalsk senter, samt en rekke kommunale helsetjenester. I samme bygg finnes også Ankerskogen svømmehall med både treningssenter, SPA-avdeling og en større svømmehall. Lokalene ble ferdigstilt i 2014 og fremstår lyse og moderne. Vi benytter System X journalsystem og har i tillegg morderne IT-betalingssystemer. Hjemmelen er ledig fra 01.09.2021, men det er ønskelig med en tidligere oppstart. 

Den som har fastlegehjemmelen forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene, noe som medfører likeverdig drift av DA

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege for pasientene på listen
 • Allmennlegeoppgaver etter lov og forskrift
 • Legen er forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmarken interkommunale legevakt er velfungerende med daglegevaktordning og har blant annet bemannet legevaktbil
 • Det er pr i dag ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men Hamar kommune kan pålegge oppgaver med inntil 7,5 timer i uken.
 • Hjemmelsinnehaveren forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin, eller forplikte seg til å starte spesialisering 
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges

Personlige egenskaper

 • Det legges betydelig vekt på personlig egnethet, gode samarbeids egenskaper og gode evner til å delta i et praksisfellesskap
 • Utsikter til å bli stabil i praksis over tid vektlegges
 • Faglig kompetanse innen teknologi og IT er ønskelig
 • Særlig interesse for å involvere seg i drift av praksisen på en likeverdig måte som øvrige deltakere i Ankerskogen Legesenter DA

Legesenteret ønsker å ha en likeverdig kjønnsfordeling. Ved ellers like kvalifikasjoner kan dette komme i betraktning ved innstilling av kandidat.

 

  Vi tilbyr

  • Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA 4310.
  • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse

  Utdanningsretning

  • Medisin / Helse / Sosialfag

  Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
  Stillingskategori
  Allmennlege
  Arbeidsgiver
  Hamar kommune
  Kontaktpersoner
  Navn: Turid Haugen Karset
  Tittel: Leder
  Telefon: 48999036
  Navn: Dorthe Jensen
  Tittel: Fastlege, Ankerskogen Legesenter
  Telefon: 625 52 595
  Navn: Karoline Ytteborg
  Tittel: Fastlege, Ankerskogen Legesenter
  Telefon: 625 52 595
  Arbeidssted
  Helse og omsorg, Hamar kommune
  Ankerskogvegen 7
  2319 Hamar