Kort om arbeidsgiver
Ledig engasjement i 6 månader, men kan bli lengd med anna kommunalt arbeid utover 6 månader

Bjørnafjorden kommune har oppretta eigen luftvegspoliklinikk i 2020. Her undersøkjast og behandlast alle pasientar med symptom foreinleg med covid-19 sjukdom. Pasientar blir henvis frå legevakta eller fastlegane i kommunen. Luftvegspoliklinikken er fysisk lokalisert vegg i vegg med legevakta, ambulanse og brann/redning.  Poliklinikken er utstyrt med CRP, streptokokk hurtigtest, monospot. Moglegheit for PCR testing og antigen hurtigtest på indikasjon. Tett samarbeid med legevakta.

Arbeidsoppgåver
Undersøke og behandle pasientar på den kommunale luftvegspoliklinikken
Andre kommunale arbeidsoppgåver kan tilfalla stillinga avhengig av pandemiens forløp fram mot sommaren.

Vi tilbyr:
- Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
- Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring 
- Gunstig kommunal lønssats

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jonas Dale
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 994 86 367
Navn: Nils-Petter Borge
Tittel: Ass. kommunedirektør
Telefon: 970 45 172
E-post: npbo@bjornafjorden.kommune.no
Arbeidssted
Bjørnafjorden kommune
Legetenester v/Moberg legesenter
5200 OS