Kort om arbeidsgiver

Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning.

Vi driver diagnostikk innenfor bakteriologi, virologi, parasittologi og mykologi (soppdiagnostikk). Avdelingen har et bredt prøverepertoar og det ble utført over 800 000 analyser i 2020.
Avdelingen har bygget opp en betydelig forskningsaktivitet i det siste årene og har et aktivt forskningsmiljø. 

Vi har ledig et 2-års vikariat som LIS lege. LIS vil få tildelt veileder og utdanningsplan.
LIS vil få grundig opplæring innen bakteriologiske, serologiske og molekylærbiologiske diagnostiske metoder og vurdering av prøvesvar.
Det legges til rette for at LIS skal få delta på relevante kurs og fagmøter.  
Ansettelsesdato etter avtale. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens diagnostiske arbeid 
 • Delta i avdelingens vaktordning 
 • Delta i faglig utviklingsarbeid 
 • Undervisningsoppgaver 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, gjennomført turnustjeneste/LIS1 før oppstart i stillingen
 • Gode norskkunnskaper vil vektlegges og god kommunikasjon med rekvirenter. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivert for faglig utvikling
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Selvstendig og helhetstenkende
 • Handlekraftig og ansvarlig 
 • Samarbeidsvillig og kvalitetsbevisst
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en IA bedrift (inkluderende arbeidsliv) Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra.
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Audhild Aarhus
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 88 00
Navn: Iren Løhr
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 88 29
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk mikrobiologi , Helse Stavanger HF
Armauer Hansens gate 28
4011 Stavanger