Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus lyser ut 1x 100% fast LIS legestilling i fagfeltet radiologi. Tiltredelse snarest/etter avtale. Dersom ansettelse av intern søker kan det bli ledig et LIS vikariat med varighet minst 6mnd. 

Avdelingen er en del av et universitetssykehus med tilhørende, avanserte, medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomikapabel hjerneslagenhet, kreftkirurgi , ortopedisk kirurgi, neonatalenhet med mer. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner ved å være seksjonert i fagspesifikke grener. Disse er: Seksjon for thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, bryst og endokrin radiologi (BDS), nukleærmedisin med PET-CT og intervensjonsradiologi.

Som universitetssykehus har avdelingen fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har igjennom sin nyetablerte forskningsplattform (SMIL: Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive radiologirelatert forskning og utviklinig med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og ønsker å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp. 
Avdlingen er stor med nå over 200 ansatte fordelt på ca 56 leger, ca 120 radiografer og ca 40 sekretærer. Avdelingen består av hovedrøntgen på sykehuset med geografisk adskilte satelitter i Sandnes og Hillevåg samt Bryst diagnostisk senter. Avdelingen disponerer et fullt spekter av radiologiske modaliteter med en moderne maskinpark inklusiv nukleærmedisin med PET. Det er tett samarbeid mellom radiologer og nukleærmedisinere. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

Delta i avdelingens klinisk radiologiske arbeid inkludert vaktarbeid. Klinisk radiologisk arbeid innebærer:  

 • Tolkning av og beskrivelse av aktuelle, radiologiske modaliteter som er naturlig gitt den/de fagseksjon(er) man tilhører. Alle modaliteter er potentielt aktuelle inkludert røntgen, ultralyd, gjennomlysning, intervensjon, CT, PET-CT og MR. (PET beskrivelser skjer i tett samarbeid med nukleærmedisiner.)
 • Holde demonstrasjoner tilknyttet de fagseksjoner man tilhører. 
 • Delta i gjeldende vaktordning for LIS  
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning og bidra med innlegg der.

Vaktordning pr nå :

 • LIS forvaktsjikt: 12-delt tilstedevakt.
 • Overlege generell bakvakt: 18 delt, delvis tilstedevakt, delvis hjemmevakt
 • Overlappende kveldsvakt 36 delt, fordelt mellom LIS og overleger.
 • Intervensjonsvakt: 6 delt, eget sjikt, hjemmevakt.   

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge.
 • Godkjent LIS 1/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Radiologer, som mennesker flest, har stor intern variasjon i personlighet. Avdelingen trenger et bredt spekter av forskjellige typer mennesker, og vi inviterer derfor alle kvalifiserte og interesserte til å søke. 
 • Medisinsk kompetanse og erfaring generelt, motivasjon for stillingen, gode ferdigheter i kommunikasjon, samhandling og samarbeid, forskningsinteresse og forskningserfaring (publikasjoner, PhD) er momenter som vil bli vurdert som viktige.  

Vi tilbyr

 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Et stort, mangfoldig arbeidsmiljø med et støttende og engasjert kollegium
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Avdelingssjef (radiolgi)
Telefon: 91590012
E-post: siri.fagerheim@sus.no
Navn: Knut Olav Lende Sandve
Tittel: konst. avd. Overlege
Telefon: 90590319
E-post: knut.olav.lende.sandve@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger